Alojz Kovšca - pozdravni nagovor - 46. letni posvet zadružnikov

ZADRUŽNA.TV

Predsednik Državnega sveta Alojz Kovšca nagovoril slovenske zadružnike na tradicionalnem 46. posvetu v Portorožu

Za pravičnejšo verigo "od vil do vilic" Portorož,

V Portorožu so 12. in 13. marca 2019 potekali tradicionalni dnevi slovenskih zadružnikov, ki jih je tokrat že 46. pripravila Zadružna zveza Slovenije. Otvoritveni pozdrav je imel tudi predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca, ki je v svojem nagovoru poudaril, da je slovensko zadružništvo 57 let kasneje še vedno eden najpomembnejših stebrov slovenskega kmetijstva, pa tudi obrti in ostalih povezanih gospodarskih panog. Danes ostaja v ospredju tehnološki razvoj, pomladitev kmetij, krepitev povezovanja in trajnostno kmetovanje. Prav zato Državni svet RS podpira prizadevanja v smeri krepitve sposobnosti ne le preživetja temveč nadaljnje rasti slovenskega podeželja. Kot zagovorniki interesov kmetov v Državnem svetu spremljamo razvoj kmetijske politike in s predlaganimi ukrepi, pobudami in na vlado naslovljenimi vprašanji izboljšujemo njihov položaj. "Prav zadružništvo je tisto, ki lahko v panogi kmetijstva v bistveno v večji meri kot do sedaj prevzame vlogo nosilca tehnološkega razvoja in inovacij, digitalizacije in avtomatizacije, predvsem pa prepotrebnih mehanizmov sodobnega menedžmenta. S povezovanjem in koncentracijo ponudbe lahko zadruge postanete bistveno bolj pomemben člen v obvladovanju kmetijskih trgov, zadružno dobro organizirana ponudba pa lahko v bistveno večji meri prispeva tudi k uravnavanju bolj pravičnih razmerij znotraj verige "od vil do vilic", v kateri je kmetovo delo velikokrat postavljeno v nezavidljiv in prepogosto že kar poniževalen položaj.", je bil jasen predsednik Kovšca.

Kamera in foto: Milan Skledar/S-tv