Pierre Bascou - prihodnost kmetijstva, gozdarstva, živilstva in podeželja po letu 2020 - 46. letni posvet zadružnikov

ZADRUŽNA.TV

Na 46. letnem posvetu slovenskih zadružnikov v Portorožu, je 12. marca 2019, Pierre Bascou, direktor Direktorata D za trajnost in dohodkovno podporo Generalnega direktorata za kmetijstvo in razvoj podeželja Evropske komisije, predaval o Prihodnosti kmetijstva, gozdarstva, živilstva in podeželja po letu 2020 in vplivih klimatskih sprememb.

Produkcija: Strokovna S-tv Skledar

Kamera in foto: Milan Skledar