Ustanovna seja sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije

izvoljeni so bili predsednik, podpredsednik in drugi člani organov KGZS

Na ustanovni seji izvolili predsednika, podpredsednika in druge člane organov KGZS  

V prenovljenih pritličnih prostorih Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v Ljubljani so na ustanovni seji sveta Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije v novem mandatu, svetniki izvolili predsednika KGZS, dva podpredsednika ter člane upravnega odbora, nadzornega odbora, stalne arbitraže in častnega razsodišča. 
V pogovoru, ki ga je s predsednikom KGZS Cvetkom Zupančičem pripravil Milan Skledar, je med drugim povedal, da si bo prizadeval, da bi bil predsednik vseh kmetic in kmetov. Pri tem računam na podporo vseh novoizvoljenih članov sveta KGZS, kajti le s skupnimi prizadevanji lahko dosežemo boljši položaj slovenskega kmetijstva«.

Novoizvoljeni člani organov KGZS bodo svoje delo začeli 29. junija.

Nova sestava organov je:

 • Predsednik KGZS: Cvetko Zupančič                            
 • Podpredsednik KGZS (1. volilna skupina): Marjan Golavšek     
 • Podpredsednik KGZS (2. volilna skupina): Branko Tomažič

Upravni odbor:

 • Območna enota Nova Gorica: Ivan Kodrič         
 • Območna enota Koper: Jožica Bolčič
 • Območna enota Kranj: Janko Jeglič        
 • Območna enota Ljubljana: Janez Beja     
 • Območna enota Kočevje: Franc Prelesnik
 • Območna enota Postojna: Vincenc Otoničar      
 • Območna enota Novo mesto: Anton Kukenberger       
 • Območna enota Brežice: Gabriel Metelko
 • Območna enota Celje: Matija Čakš
 • Območna enota Ptuj: Miroslav Kosi
 • Območna enota Maribor: Anton Perko    
 • Območna enota Slovenj Gradec: Mihael Zagožen
 • Območna enota Murska Sobota: Franc Režonja
 • Član upravnega odbora (pravne osebe): Anton Lah      
 • Član upravnega odbora izmed priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano s kmetijstvom: Sonja Arlič  
 • Član upravnega odbora izmed priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano s kmetijstvom: Simona Hauptman
 • Član upravnega odbora izmed priznanih strokovnjakov, katerih delo je povezano s kmetijstvom: Anton Hohler        

Nadzorni odbor:

 • Franc Strle, Dušan Pintar, Franc Černe, Rajko Štefanič, Jožef Pribožič

Predsedstvo stalne arbitraže:

 • Erna Skok, Miha Leskovar, Anton Hohler, Alojz Puntar, Franc Prelesnik         

Častno razsodišče:

 • Marjan Colja, Jožica Bolčič, Dušan Pintar, Miroslav Kosi, Mihael Zagožen
<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)