Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019

Ljubljana, 10. december 2019

Predsednik Državnega sveta RS Alojz Kovšca je skupaj z ožjo skupino strokovnjakov predstavil javnosti predlog osnutka pristojnosti in nalog, ki naj bi jih imele nove pokrajine v Sloveniji. Prav tako je imenoval nova nosilca s strani Državnega sveta kot koordinatorja projekta; projekt bosta tako koordinirala državna svetnika Milan Ozimič ter Dušan Strnad, ki sta tudi sicer zadolžena za vodenje delovnih teles na področju lokalne samouprave. Za strokovno skupino je šestmesečno tvorno in enotno delo, katerega končni rezultat je pregled prenosa nalog in pristojnosti na pokrajine. Pri tem se je upoštevalo tudi širše sistemske predpise. Do predvidoma 20. februarja bo o vsebini odprta javna razprava. V tem času bo ožja skupina v sodelovanju z Vlado pripravila še oceno fiskalne kapacitete pokrajin. Le tako bomo lahko pričeli z dejanskim procesom policentričnega razvoja Slovenije nekje do leta 2030, so bili enotni sogovorniki.

Video produkcija: Strokovna S-TV Skledar

Kamera in montaža ter foto: Milan Skledar

Alojz Kovšca, predsednik DS <br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS RS
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Milan Ozimič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Milan Ozimič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Iz desne proti levi: Alojz Kovšca, predsednik DS, Milan Ozimič, državni svetnik in Dušan Strnad, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Iz desne proti levi: Alojz Kovšca, predsednik DS, Milan Ozimič, državni svetnik in Dušan Strnad, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Boštjan Brezovnik, izredni profesor za predmetno področje 'pravo'<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Boštjan Brezovnik, izredni profesor za predmetno področje 'pravo'
(Avtor: Milan Skledar)

 Novinarska konferenca:Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca:Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Gorazd Trpin<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Gorazd Trpin
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anton Igličar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anton Igličar
(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019<br>(Avtor: Milan Skledar)

Novinarska konferenca: Predstavitev predloga pristojnosti in naloge pokrajin, 2019
(Avtor: Milan Skledar)

Izr. prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta Maribor<br>(Avtor: Milan Skledar)

Izr. prof. dr. Borut Holcman, Pravna fakulteta Maribor
(Avtor: Milan Skledar)