• Kontakt

Nagovor Alojza Kovšce na posvetu: Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb 2020

Finančni viri za gradnjo javne vodne in obvodne infrastrukture niso neizčrpni.

Na posvetu, ki so ga pripravili Zveza društev gradbenih inženirjev in tehnikov Slovenije, Slovenski nacionalni komite za velike pregrade, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani in Državni svet RS, so razpravljalci predstavili razmišljanja o tem, ali je zadrževanje vode nuja oz. možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Le malo verjetno je, da bo politika nasprotovanja gradnji pregrad in zadrževalnikov dala pozitivne rezultate, so bili kritični. Naloga države je, da se usmeri v iskanje skupnih točk in usklajevanje med različnimi stališči. Konstruktivno sodelovanje različnih strani je ključ do učinkovitih rešitev za skupen trajnostni razvoj.

Produkcija: Strokovna S-TV Skledar

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)

Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb 2020
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)