Znanost o okolju, 2019

V predavalnici Inštituta Jožef Stefan v LJ je Državni svet organiziral posvet: Znanost o okolju

Državni svet je v torek, 10. septembra 2019, v predavalnici Instituta Jožef Štefan organiziral posvet z naslovom; Znanost o okolju.

Ključni motiv je povečati prizadevanja za varstvo okolja s pomočjo stroke. V javnosti, medijih in tudi političnih debatah pogosto slišimo teme in argumente, ki odstopajo od strokovno najpomembnejših vprašanj. Recimo dilema, ali raje zgraditi nekaj tisoč vetrnic ali eno jedrsko elektrarno, ali je večja škoda zaradi plastičnih slamic ali zaradi 90 km nove avtoceste, ali je večja škoda zaradi vseh sveč ali enega tovornjaka na avtocesti in v ekstremu - ali je zemlja ploščata in ali se sploh dogaja segrevanje ozračja? Na večino teh vprašanj zna stroka odgovoriti, pojasniti, kje najhitreje in najhuje uničujemo okolje v Sloveniji in Evropi.

Po posvetu bomo napisali konkreten dokument s predlogi in ga predali vladi ter Državnemu zboru. Primer: ker so reklame ob avtocesti prepovedane, se jih čedalje več pojavlja v obliki 9-20 metrskih velikih panojev v dovoljeni razdalji od trase. Nameravamo sprožiti pobudo, da se to prepove. Seveda bo podobnih predlogov še veliko. S tem bomo pomagali usmeriti zanimanje in prizadevanja javnosti, medijev, politike.

Prispevki s posveta bodo osnova za Belo knjigo strokovnega varovanja okolja.

Video in foto: Milan Skledar/S-tv

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta Znanost o okolju<br>(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta Znanost o okolju
(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Alojz Kovšca, Branko Tomažič, Dr. Matjaž Gams, Dr. Jože Podgoršek in Tone Hrovat<br>(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Alojz Kovšca, Branko Tomažič, Dr. Matjaž Gams, Dr. Jože Podgoršek in Tone Hrovat
(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Dr. Jože Podgoršek, Alojz Kovšca, Marko Mauer in Tone Hrovat<br>(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Dr. Jože Podgoršek, Alojz Kovšca, Marko Mauer in Tone Hrovat
(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Dr. Jože Podgoršek, Alojz Kovšca, Marko Mauer in Tone Hrovat<br>(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Dr. Jože Podgoršek, Alojz Kovšca, Marko Mauer in Tone Hrovat
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Nagovor Alojza Kovšce, predsednika Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Marko Maver, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Marko Maver, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

Lilijana Kozlovič, v.d. generalnega direktorja, ARSO<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lilijana Kozlovič, v.d. generalnega direktorja, ARSO
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Jože Podgoršek, državni sekretar, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdastvo in prehrano
(Avtor: Milan Skledar)

Lilijana Kozlovič, v.d. generalnega direktorja, ARSO<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lilijana Kozlovič, v.d. generalnega direktorja, ARSO
(Avtor: Milan Skledar)

Lilijana Kozlovič, v.d. generalnega direktorja, ARSO<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lilijana Kozlovič, v.d. generalnega direktorja, ARSO
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Franc Lobnik, SZU, svet za varovanje okolja<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Franc Lobnik, SZU, svet za varovanje okolja
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Stanislav Pejovnik, Inženirska akademija Slovenije<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Stanislav Pejovnik, Inženirska akademija Slovenije
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Stanislav Pejovnik, Inženirska akademija Slovenije<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Stanislav Pejovnik, Inženirska akademija Slovenije
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta z naslovom Znanost o okolju<br>(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta z naslovom Znanost o okolju
(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta z naslovom Znanost o okolju<br>(Avtor: Milan Skledar)

Udeleženci posveta z naslovom Znanost o okolju
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Luka Štrubelj, GEN energija, d.o.o.<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Luka Štrubelj, GEN energija, d.o.o.
(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Luka Štrubelj, GEN energija, d.o.o.<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Luka Štrubelj, GEN energija, d.o.o.
(Avtor: Milan Skledar)

Aleš Šubic, Iniciativa za ureditev problematike cestne razsvetljave<br>(Avtor: Milan Skledar)

Aleš Šubic, Iniciativa za ureditev problematike cestne razsvetljave
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Marija Zlata Božnar, MEIS, d.o.o.<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Marija Zlata Božnar, MEIS, d.o.o.
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Franc Lobnik, SZU, svet za varovanje okolja<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Franc Lobnik, SZU, svet za varovanje okolja
(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Čas, nekdanji župan Slovenj Gradca<br>(Avtor: Milan Skledar)

Andrej Čas, nekdanji župan Slovenj Gradca
(Avtor: Milan Skledar)