24. redna seja, 2019

Zadnja seja Državnega sveta RS letos

Pivka, 11. december 2019

Zadnja seja Državnega sveta RS letos je potekala v Pivki v Parku vojaške zgodovine. Državni svet je podprl dopolnjen predlog zakona o poroštvu RS za obveznosti družbe 2TDK in dopolnitve k zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Odločal pa je tudi o umiku Predloga novele zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank (ZPSVIKOB-1) iz zakonodajne procedure.

Državni svetniki so se seznanili in podprli dopolnjen predlog zakona o poroštvu Republike Slovenije za obveznosti družbe 2TDK, d. o. o., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje drugega tira železniške proge Divača– Koper, in za obveznosti družbe DARS, d. d., iz naslova kreditov in dolžniških vrednostnih papirjev, najetih oziroma izdanih za financiranje izgradnje dela 3. razvojne osi (ZPOD2TDK), ki ga je v osnovni različici v obravnavo Državnemu zboru po rednem postopku predložila Vlada RS.  Strinjali so se, da je zakon zaradi pomembnosti  izgradnje infrastrukturnih projektov nujno treba sprejeti. Vendar so pri tem opozorili na usklajenost predlaganih rešitev s pripombami, ki jih je navedla Zakonodajnopravna služba Državnega zbora in da se ugodne multiplikativne učinke gradnje zastavljenih infrastrukturnih projektov za slovensko gospodarstvo lahko pričakuje le ob večji prisotnosti domače gradbene stroke ter da jim je zato treba z ustreznimi referencami v čim večji meri omogočiti sodelovanje pri teh projektih.

Foto/Video: Milan Skledar/S-tv

24. redna seja DS <br>(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS <br>(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Janko Boštjančič, direktor Parka vojaške zgodovine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS RS
(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS RS
(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS RS
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Robert Smredlj, župan občine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Danijel Kastelic, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Danijel Kastelic, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anita Goršek, državna sekretarka, Ministrstvo za Infrastrukturo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anita Goršek, državna sekretarka, Ministrstvo za Infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Branimir Štrukelj, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branimir Štrukelj, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Hrovat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Hrovat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anita Goršek, državna sekretarka, Ministrstvo za Infrastrukturo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anita Goršek, državna sekretarka, Ministrstvo za Infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik DS in Dr. Dušan Strnad, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik DS in Dr. Dušan Strnad, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Golob, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Kekec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Kekec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Predstavniki ministrstva<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predstavniki ministrstva
(Avtor: Milan Skledar)

Samer Khalil, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Samer Khalil, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anita Goršek, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Anita Goršek, državna sekretarka, Ministrstvo za infrastrukturo
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Urban Krajcar, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Urban Krajcar, državni sekretar, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Zofija Hafner, vodja kabineta predsednika DS, Alojz Kovšca, predsednik DS, Matjaž Švagan, podpredsednik DS, dr. Dušan Štrus, državni sekretar<br>(Avtor: Milan Skledar)

Od leve proti desni: Zofija Hafner, vodja kabineta predsednika DS, Alojz Kovšca, predsednik DS, Matjaž Švagan, podpredsednik DS, dr. Dušan Štrus, državni sekretar
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS
(Avtor: Milan Skledar)

Franci Rokavec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franci Rokavec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Matjaž Gams
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Šumenjak<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Šumenjak
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

24. redna seja DS
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Muzej vojaške zgodovine Piva<br>(Avtor: Milan Skledar)

Muzej vojaške zgodovine Piva
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Muzej vojaške zgodovine Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Muzej vojaške zgodovine Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Vojaški muzej Pivka<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vojaški muzej Pivka
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)