DRŽAVNI SVET 22. redna seja, 16. 10. 2019

Državni svet znova kritičen do paketa proračunske zakonodaje Kanal ob Soči, 16. oktober 2019 – Državni svetniki so na 22. redni seji med drugim obravnavali tudi predloga proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021, ki sta po njihovem mnenju premalo razvojno in investicijsko naravnana. Enostransko določena višina povprečnine pa je bila razlog, da Državni svet tudi tokrat ni podprl predloga zakona o izvrševanju proračunov za omenjeni leti.

Državni svet pri pregledu proračunov za leti 2020 in 2021 pogreša strateški razmislek o nadaljnjih aktivnostih in ukrepih države, ki bi upoštevali realne potrebe v družbi. Predloga proračunov sta premalo razvojno naravnana, saj so investicije v infrastrukturo na področju kulture, šolstva (šole in vrtci), sociale (domovi za starejše) ali državnih cest podhranjene. V občinah, še posebej v tistih z izrazitim trendom naraščanja prebivalstva, se po mnenju Državnega sveta pojavljajo nove potrebe po gradnji objektov za predšolsko vzgojo in osnovnošolsko izobraževanje, pri tem pa se občine soočajo s težavami financiranja, saj lastnih sredstev za te namene nimajo, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pa gradnje tovrstnih objektov že več let ne sofinancira. Prav tako se nameni premalo sredstev za gradnjo domov za starejše, kar je z vidika starajoče se družbe nerazumljivo. Kot problematično državni svetniki ocenjujejo tudi financiranje cestne infrastrukture v občinah, kjer so bili projekti že načrtovani za 2019, a ostajajo nerealizirani zaradi pomanjkanja oziroma znižanja proračunskih sredstev. Opozarjajo tudi na neučinkovito črpanje evropskih kohezijskih sredstev aktualne finančne perspektive in podhranjenost kulturnega sektorja, ki kljub gospodarski rasti še zmeraj ne dosega višine sredstev pred finančno krizo.

Produkcija: Strokovna S-TV Skledar

22. redna seja Državnega Sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

22. redna seja Državnega Sveta
(Avtor: Milan Skledar)

c<br>(Avtor: Milan Skledar)

c
(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Hrovat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tomaž Hrovat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

22. redna seja Državnega Sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

22. redna seja Državnega Sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Irena Drmaž, generalna direktorica Direktorata za proračun<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Irena Drmaž, generalna direktorica Direktorata za proračun
(Avtor: Milan Skledar)

generalna direktorica Direktorata za proračun<br>(Avtor: Milan Skledar)

generalna direktorica Direktorata za proračun
(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Kontič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Kontič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Strnad, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Oskar Komac, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Oskar Komac, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Branimir Štrukelj, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branimir Štrukelj, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Branka Kalenić Ramšak, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Samir Khalil, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Samir Khalil, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega Sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Dušan Štrus, sekretar Državnega Sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Bojana Potočan, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojana Potočan, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Bojana Potočan, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojana Potočan, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Davorin Terčon, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Davorin Terčon, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Ogled Kanala ob Soči<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ogled Kanala ob Soči
(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik Državnega Sveta Alojz Kovšca in sekretar Državnega Sveta Dr. Dušan Štrus<br>(Avtor: Milan Skledar)

Predsednik Državnega Sveta Alojz Kovšca in sekretar Državnega Sveta Dr. Dušan Štrus
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS RS
(Avtor: Milan Skledar)

Kanal ob Soči<br>(Avtor: Milan Skledar)

Kanal ob Soči
(Avtor: Milan Skledar)

Umetniška razstava<br>(Avtor: Milan Skledar)

Umetniška razstava
(Avtor: Milan Skledar)

Ogled Kanala ob Soči<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ogled Kanala ob Soči
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)