Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je 10. decembra 2018 v Hiši Evropske unije v Ljubljani, ob dnevu človekovih pravic, 70. obletnici sprejetja Splošne deklaracije človekovih pravic ter 25. obletnici sprejetja Pariških načel (načela, ki se nanašajo na položaj in delovanje državnih institucij za spodbujanje in zaščito človekovih pravic), pripravil zanimiv posvet: Človekove pravice včeraj in danes – kaj pa jutri?

Gostje posveta so bili: Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic, prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike in prof. dr. Igor Kaučič, redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani. Pogovor je vodil novinar RTV Slovenije, Igor Evgen Bergant.

V razpravi so osvetlili nekatera vprašanja spoštovanja človekovih pravic in svoboščin doma in v mednarodni skupnosti ter poudarili nujnost njihovega razvoja ter razvoja učinkovitejših mehanizmov kontrole nad njihovim izvajanjem. Vse bolj se razvija generacija solidarnostnih pravic (pravice tretje generacije), kot so pravica do trajnostnega razvoja, pitne vode, zdravega okolja, deleža pri izkoriščanju skupne dediščine človeštva, dostopa do sodobnih oblik komunikacije, do miru in humanitarne pomoči.

Sprašujemo se tudi, ali bi spoštovanje človekovih pravic v prav vseh delih globalno povezanega sveta prispevalo k omejevanju prisilnih migracij zaradi vojnih žarišč, podnebnih sprememb, lakote ter revščine in ekonomske nerazvitosti. Bi se veljalo zavzemati za razvoj novih, morda kolektivnih človekovih pravic in kdo bi nadzoroval njihovo uresničevanje? Ali lahko prebivalci Slovenije v večji meri prispevamo k njihovemu spoštovanju doma in v svetu?

 

Produkcija: strokovna televizija S-tv Skledar

Kamera in montaža: Pia in Milan Skledar

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic in mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic in mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Igor Kaučič, redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani in prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Igor Kaučič, redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani in prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic in Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018 <br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic in Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018 <br>(Avtor: Milan Skledar)

Aleksandra Pivec, ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Igor Kaučič, redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani in prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Igor Kaučič, redni profesor Pravne fakultete v Ljubljani in prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018  <br>(Avtor: Milan Skledar)

Igor Evgen Bergant, prof. dr. Igor Kaučič, Vlasta Nussdorfer in prof. dr. Ernest Petrič na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Damijan Florjančič, predsednik Vrhovnega sodišča na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Prof. dr. Ernest Petrič, svetovalec predsednika Republike na posvetu: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018<br>(Avtor: Milan Skledar)

Posvet: Človekove pravice včeraj in danes - kaj pa jutri 2018
(Avtor: Milan Skledar)