DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020

Z interventnima zakonoma do hitrejšega ukrepanja države glede nakopičene odpadne embalaže in do učinkovitejšega uravnavanja števila velikih zveri Ljubljana, 26. februar 2020 – Ključni poudarki današnje 26. redne seje Državnega sveta RS sta poleg številnih pobud in vprašanj državnih svetnikov zlasti predlog zakona o javnem naročanju in interventni zakon o odvzemu osebkov rjavega medveda in volka iz narave. Dnevni red pa so državni svetniki razširili tudi s predlogom zakona o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami, s katerim želijo zagotoviti pravno podlago za interventno ukrepanje države, pa tudi s predlogom poziva Ustavnega sodišča, da se Državni svet izjavi glede odgovora Državnega zbora in mnenja Vlade do predloga zadržanja izvrševanja zakona o postopku sodnega in izvensodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank.

Vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo so z letošnjim letom za polovico zmanjšale prevzem ločeno zbrane komunalne odpadne embalaže od izvajalcev javne službe zbiranja komunalnih odpadkov. Posledično pri večini izvajalcev javne službe nakopičene količine komunalne odpadne embalaže že presegajo njihove zmogljivosti predhodnega skladiščenja. Tako že povzročajo resen higienski (zdravstveni) in okoljski problem, saj je komunalna odpadna embalaža onesnažena z ostanki hrane in pijač. Vse manj obvladljivo razmnoževanje glodavcev in žuželk pa predstavlja povečano nevarnost širjenja nalezljivih bolezni. To terja hitro in interventno ukrepanje za zmanjšanje nakopičenih količin in s tem povezanih tveganj, zato so državni svetniki sprejeli Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami.

Tudi cilj predlagane novele zakona o javnem naročanju je izboljšanje učinkovitost sistema pojasnjevanja in popravkov ponudb, saj je le tako mogoče doseči cilj, da bodo v postopkih javnega naročanja res izbrani ekonomsko najugodnejši ponudniki. V praksi namreč pogosto prihaja do primerov, ko je zaradi bagatelnih prekrškov iz postopka izločena ekonomsko najugodnejša ponudba. Predlagana novela zakona prav tako z omenjenimi spremembami želi doseči večjo sorazmernost pri sankcioniranju prekrškov in s tem ohraniti čim bolj konkurenčno okolje za gospodarske subjekte, ki tekmujejo na področju javnih naročil. Nenazadnje je cilj tudi povečati učinkovitost postopkov javnih naročil in s tem zmanjšati nepotrebne stroške, ki v praksi v postopkih javnega naročanja pogosto nastanejo.

Na seji so sprejeli tudi predlog zakona o spremembah zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (ursus arctos) in volka (canis lupus) iz narave. Z njim želijo najti pot za učinkovit način uravnavanja števila velikih zveri, tako da se populacija ohrani v ugodnem stanju, hkrati pa je omogočeno sobivanje ljudi in velikih zveri na način, da se lahko kmetijska dejavnost ohrani na dosedanji ravni. Trenutne situacije se ne da več reševati z odstreli na podlagi odločb in nesporno dejstvo je, da če se ne bo takoj začelo uravnavati gostote obeh populacij, bosta ti še naprej rasli in zelo verjetno povzročali vse večje škode tudi v naseljih, kar se je izkazalo že v velikem številu škodnih primerov v letu 2019. Zveri se vse pogosteje pojavljajo tudi v naseljih in površinah, kjer najlažje pridejo do hrane.

Svoje poglede na prihodnost evropske demokracije je predstavil poslanec Evropskega parlamenta dr. Milan Zver, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji dr. Zoran Stančič pa je predstavil poročilo Evropske komisije na temo Slovenija - Zdravstveni profil države 2019. Državni svet pa se je seznanil tudi z Zaključki posveta Slovenija prihodnosti v luči podnebnih sprememb - je zadrževanje vode nuja ali možnost v procesu prilagajanja podnebnim spremembam. Posvet je bil namenjen predstavitvi pomena zadrževanja vode za okolje in družbo, še zlasti v luči podnebnih sprememb in potreb po zagotavljanju tako količin vode za potrebe človeka kot za vzdrževanje ustreznih razmer za ohranjanje habitatov tudi v 21. stoletju.

Kamera: Milan Skledar Produkcija: Strokovna S-TV Skledar

 DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)

DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020
(Avtor: Milan Skledar)

 DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)

DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020
(Avtor: Milan Skledar)

 DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)

DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020
(Avtor: Milan Skledar)

Milan Zver, Evropski poslanec<br>(Avtor: Milan Skledar)

Milan Zver, Evropski poslanec
(Avtor: Milan Skledar)

 DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)

DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik DS RS
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dušan Štrus, sekretar Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Ladislav Rožič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Ladislav Rožič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

 DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)

DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta <br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

 DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020<br>(Avtor: Milan Skledar)

DRŽAVNI SVET 26. redna seja, 2020
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, Evropski poslanec<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, Evropski poslanec
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, Evropski poslanec<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, Evropski poslanec
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, Evropski poslanec<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, Evropski poslanec
(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Dr. Milan Zver, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Peter Požun, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Zoran Stančič, vodja Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Branko Tomažič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Cvetko Zupančič, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Režun, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Bojan Režun, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Marjan Maučec, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Srečko Ocvirk, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Srečko Ocvirk, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tone Hrovat, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marko Zidanšek, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marko Zidanšek, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Davorin Terčon, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Davorin Terčon, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Mag. Marija Lah, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)