DRŽAVNI SVET Na 7. izredni seji veto na zakon o socialno-varstvenih prejemkih

Predlog odložilnega veta dobil podporo državnih svetnikov

Predlog odložilnega veta dobil podporo državnih svetnikov

Ljubljana, 5. november 2019

Na pobudo Interesne skupine delojemalcev je Državni svet na svoji 7. izredni seji obravnaval predlog odložilnega veta na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih, ki ga je Državni zbor sprejel 29. oktobra 2019. Zakon predvideva ukinitev dodatka za delovno aktivnost kot dela denarne socialne pomoči, s čimer naj bi po mnenju Ministrstva za delo, družino socialne zadeve in enake možnosti izboljšali socialno zaščito ranljivih skupin in dosegli njihovo hitrejšo aktivacijo. Predlagatelji veta ob tem opozarjajo, da predlagane spremembe ne bodo vodile v hitrejšo aktivacijo upravičencev do denarne socialne pomoči, v zagotovitev višje socialne varnosti posameznikov in njihovih družin in v zmanjševanje pasti tveganja neaktivnosti brezposelnih upravičencev. Prav nasprotno, uveljavitev predlaganih sprememb bo vodila v zmanjšanje razpoložljivih sredstev posameznikov in družin, s tem v poslabšanje njihovega socialnega in materialnega položaja ter v večjo izpostavljenost revščini in socialni izključenosti. Državni svet ob tem še opozarja, da je bil dodatek za delovno aktivnost uveden prav z namenom spodbujanja in ohranjanja motivacije za delo ter izboljšanja zaposljivosti. Po daljši argumentirani razpravi so državni svetniki s 13 glasovi za in 3 glasovi proti potrdili predlog odložilnega veta.

Produkcija: Strokovna S-TV Skledar

Foto: Milan Skledar

DRŽAVNI SVET Na 7. izredni seji veto na zakon o socialno-varstvenih prejemkih<br>(Avtor: Milan Skledar)

DRŽAVNI SVET Na 7. izredni seji veto na zakon o socialno-varstvenih prejemkih
(Avtor: Milan Skledar)

7. izredna seja <br>(Avtor: Milan Skledar)

7. izredna seja
(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik<br>(Avtor: Milan Skledar)

Franc Kangler, državni svetnik
(Avtor: Milan Skledar)

7. Izredna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

7. Izredna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

7. Izredna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

7. Izredna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, Dr. Dušan Štrus, sekretard DS in Zofija Hafner, vodja kabineta predsednika DS <br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta, Dr. Dušan Štrus, sekretard DS in Zofija Hafner, vodja kabineta predsednika DS
(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica<br>(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

7. Izredna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

7. Izredna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica <br>(Avtor: Milan Skledar)

Lidija Jerkič, državna svetnica
(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo 7. izredne seje <br>(Avtor: Milan Skledar)

Vodstvo 7. izredne seje
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

7. izredna seja Državnega sveta <br>(Avtor: Milan Skledar)

7. izredna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(Avtor: Milan Skledar)

Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti<br>(Avtor: Milan Skledar)

Tilen Božič, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
(Avtor: Milan Skledar)

7. Izrednja seja Državnega sveta <br>(Avtor: Milan Skledar)

7. Izrednja seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

7. izrednja seja Državnega sveta <br>(Avtor: Milan Skledar)

7. izrednja seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji
(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji
(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji
(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji
(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji<br>(Avtor: Milan Skledar)

Državni svetniki na 7. izredni seji
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik DS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Matjaž Švagan, podpredsednik DS
(Avtor: Milan Skledar)

7. izredna seja Državnega sveta<br>(Avtor: Milan Skledar)

7. izredna seja Državnega sveta
(Avtor: Milan Skledar)

<br>(Avtor: Milan Skledar)


(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS<br>(Avtor: Milan Skledar)

Alojz Kovšca, predsednik Državnega sveta RS
(Avtor: Milan Skledar)